Verschil tussen doelen en doelstellingen | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen doelen en doelstellingen
Belangrijk verschil: Doelen zijn wat u wilt bereiken, terwijl, doelstellingen zijn wat u zult doen om ze te bereiken. Een doelstelling is meer specifiek van aard, terwijl een doel abstracter is. Ook is een doel tijdgebonden terwijl een doel niet nodig is.

Er is veel verwarring over het verschil tussen deze woorden. Velen beschouwen doelstellingen en doelstelling als synoniemen, maar dat is niet het geval.

Doel: Doel stelt een bepaalde koers in om een ​​bepaald doel te bereiken. Doelen zijn meestal lange termijn.

Vb: De persoon streeft ernaar het vereiste doctoraat te behalen om dokter te worden.

Doelstelling: Een doelstelling is een specifieker doel gesteld om het doel te bereiken. Het moet meestal binnen een bepaalde tijdslimiet worden voltooid.

Vb: De persoon zou tegen het volgende jaar met zijn doctoraatsstudies moeten beginnen.

Het belangrijkste verschil tussen doelstellingen en doelstellingen is dat een doelstelling over het algemeen meer specifiek is in vergelijking met een doel. Een doel kan enigszins vaag zijn. Het kan een algemene verklaring zijn. Een doel moet echter zo specifiek mogelijk zijn. Een doel voor een bedrijf zou bijvoorbeeld zijn om de verkoop te verhogen. Een doelstelling zou echter zijn om de verkoop met 10% te verhogen in het volgende boekjaar.

Er kan dus gezegd worden dat een doel SMART van karakter is. "SMART" staat voor specificatie, meting, nauwkeurigheid, reden en tijd. Een doel hoeft echter niet in al deze categorieën te passen.

Dus kort samengevat: doelen zijn wat u wilt bereiken, terwijl, doelstellingen zijn wat u zult doen om ze te bereiken. Een doelstelling is meer specifiek van aard, terwijl een doel abstracter is. Ook is een doel tijdgebonden terwijl een doel niet nodig is.

Vorige Artikel

Verschil tussen auteur en coauteur

Volgende Artikel

Verschil tussen HTC First en Samsung Galaxy S4