Verschil tussen donatie en liefdadigheid | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen donatie en liefdadigheid
Belangrijk verschil: Donatie is het object dat wordt gegeven, zoals bloed, geld, speelgoed, kleding, enz. Liefdadigheid is het geven van items aan iemand die het misschien nodig heeft.

De voorwaarden donatie en liefdadigheid zijn behoorlijk verwarrend omdat ze erg op elkaar lijken. Deze twee termen zijn onderling gerelateerd waardoor het moeilijk te begrijpen is of ze hetzelfde of verschillend zijn. In veel gevallen zijn deze woorden uitwisselbaar gebruikt, en hoewel het niet verkeerd is, hebben de woorden kleine verschillen.

Een gift is iets dat wordt gegeven aan behoeftigen, armen of elke vorm van instelling die al dan niet liefdadigheidswerk doet. Liefdadigheid wordt beschouwd als het geven van een gift aan de armen, behoeftigen. Verward? Laten we het vereenvoudigen. Donatie is het object dat wordt gegeven, zoals bloed, geld, speelgoed, kleding, enz. Liefdadigheid is het geven van items aan iemand die het misschien nodig heeft.

Donatie kan ook worden beschouwd als een geschenk of een bijdrage die wordt gedaan aan iemand die al dan niet arm is. Bijvoorbeeld: wanneer een persoon geld doneert aan het onderzoeksinstituut voor kanker, gaat het niet noodzakelijk naar de armen en behoeftigen, maar wordt het eerder gebruikt om onderzoek te financieren dat op zoek is naar een manier om kanker te genezen of om vooruitgang te boeken bij kankeronderzoek .

Liefdadigheid wordt het vaakst genoemd bij het doneren van dingen aan behoeftigen, armen zoals geld. Bijvoorbeeld: kleding en schoenen geven aan mensen die ze misschien niet of moeilijk hebben om ze te kopen, worden beschouwd als liefdadigheidswerk. De term liefdadigheid is ook een zelfstandig naamwoord geworden en wordt gebruikt om te verwijzen naar instellingen of entiteiten die liefdadigheidswerk verrichten.

Dictionary.com definieert 'donatie' als:

  • Een handeling of instantie van het presenteren van iets als een geschenk, schenking of bijdrage.
  • Een geschenk, als aan een fonds; bijdrage.

Het gratis woordenboek definieert 'liefdadigheid' als:

  • Hulp bieden aan de armen.
  • Iets gegeven om de behoeftigen te helpen.
  • Een instelling, organisatie of fonds opgericht om de behoeftigen te helpen.
  • Welwillendheid of vrijgevigheid jegens anderen of ten opzichte van de mensheid.
  • Aflaat of verdraagzaamheid bij het beoordelen van anderen.
  • Christendom: de theologische deugd die wordt gedefinieerd als liefde die eerst is gericht op God, maar ook op zichzelf en iemands naasten als objecten van Gods liefde.

Vorige Artikel

Verschil tussen Dynamische Microfoon en Condensatormicrofoons

Volgende Artikel

Het verschil tussen Miss World en Miss Universe