Het verschil tussen elke en elke | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Het verschil tussen elke en elke
Belangrijk verschil: 'Each' en 'Every' zijn determinators, die worden gebruikt om kwantiteit uit te drukken. De term 'elk' wordt gebruikt om maar één ding te specificeren; terwijl de term "elke" wordt gebruikt om alle bestanddelen binnen de groep te specificeren.

'Each' wordt samen met de telbare zelfstandige naamwoorden in een zin gebruikt. Het is een bepalend woord dat in principe wordt gebruikt met een enkelvoudig zelfstandig naamwoord, om de specifieke 'één' hoeveelheid aan te geven. Het wordt gebruikt om het belang van dat object uit te drukken. Het onderdrukt en concentreert zich op dat ding. Het wordt meestal gebruikt in het geval van twee objecten, waar het het specifiek benodigde object en de bijbehorende vereisten onderdrukt. Het wordt ook gebruikt als voornaamwoord.

Bijvoorbeeld:

  • Hij schreef toegevoegde pagina's in elk boek.
  • De studenten wachtten op het uitdelen van de antwoordbladen. Elk was in een staat van grote nieuwsgierigheid.

'Elke' wordt gebruikt voor het verwijzen naar alle objecten die deel uitmaken van een groep. Het wordt gebruikt ter referentie om iets te generaliseren. Het woord geeft de betrokkenheid van alle samenstellende delen aan. Het wordt ook gebruikt als een bijwoord; het wordt over het algemeen gebruikt om alle objecten te combineren. Het weerspiegelt het idee in één enkel gezichtspunt. Het beschrijft de hele zaak als geheel. Soms helpt het bij het uitleggen van de vergelijking van een specifieke term met meer algemene termen. 'Elke' wordt ook gebruikt om te verwijzen naar herhaalde, regelmatige gebeurtenissen.

Bijvoorbeeld:

  • Elke vrucht heeft een bestanddeel op zichzelf.
  • Ieder mens op dit stuk aarde is een levend wezen.

De woorden 'elk' en 'elke' worden meestal samen gebruikt, als 'elk en elk' in het Engels.

Bijvoorbeeld:

  • Elk pad dat we hadden kunnen nemen, is uitgebreid aangepakt.
  • Elk kind heeft recht op onderwijs in de samenleving.

Vergelijking tussen elke en elke:

Elk

elk

Betekenis volgens Dictionary.com

"Elk van twee of meer individueel of één voor één beschouwd".

"Een van een groep of een serie collectief genomen zijn; elk"

Oorsprong

Voor 900 in het Midden-Engels.

1125-75 in het Midden-Engels.

Wijzen op

Gebruikt om een ​​object aan te duiden.

Gebruikt om alle objecten aan te geven.

Doel

Dit woord scheidt soms de objecten van een groep.

Dit woord combineert altijd de objecten van een groep.

Gebruikt als

Gebruikt als bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord en bijwoord.

Gebruikt als bijvoeglijk naamwoord en idioom.

Voorbeelden

elk steen in een gebouw;

een gang met een deur naar elk einde.

We gaan daarheen elk dag.

Vorige Artikel

Het verschil tussen Yoga en Power Yoga

Volgende Artikel

Verschil tussen NAFTA en CAFTA