Verschil tussen EEPROM en FlashROM | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen EEPROM en FlashROM
Belangrijk verschil: EEPROM is een type niet-vluchtig geheugen dat een door de gebruiker te wijzigen geheugen is dat constant kan worden gewist en opnieuw kan worden geprogrammeerd door gebruikers door het aanleggen van hoger dan normale elektrische spanning die extern of intern wordt gegenereerd. FlashROM is een universeel flash-programmeerhulpprogramma dat wordt gebruikt voor het detecteren, lezen, verifiëren, wissen of schrijven van BIOS-chips in DIP-, PLCC-, SOIC-, TSOP- of BGA-pakketten.

Sinds het begin van computers zijn er problemen met het geheugen en de mogelijkheid om gegevens op te slaan tot de computer is uitgeschakeld of in gevallen om gegevens vast te houden, zelfs nadat deze is uitgeschakeld. De geheugenchips die oorspronkelijk waren uitgevonden, waren duur en konden maar één keer worden geschreven voordat ze moesten worden weggegooid. Dit werd een kostbare maatregel en die chips werden alleen gebruikt om programma's op te slaan die door de computer waren vereist; naarmate de vraag naar goedkoper geheugen groeide, werden echter verschillende soorten herinneringen ontwikkeld.

Laten we eerst begrijpen wat ROM is. Read-Only Memory is een type niet-vluchtig opslagsysteem op een pc. Elke computer is uitgerust met dit geheugen dat instructies bevat voor het opstarten van de computer. ROM slaat kritieke programma's op, zoals het programma dat de computer opstart en diagnostische tests uitvoert. Gegevens die zijn opgeslagen in ROM kunnen niet eenvoudig worden herschreven of gewijzigd. Deze gegevens gaan ook niet verloren wanneer de computer wordt uitgeschakeld.

EEPROM, steno voor elektrisch wisbaar programmeerbaar alleen-lezen geheugen, is een type niet-vluchtig geheugen dat wordt gebruikt in computers en elektronische apparaten om kleine hoeveelheden gegevens en instructies op te slaan die vereist zijn voor het van stroom voorzien van bepaalde programma's, zelfs nadat de computer is geïnstalleerd uitgeschakeld, dat wil zeggen gegevens zoals kalibratietabellen of apparaatconfiguratie. EEPROM is ook bekend als E2PROM, double-e-prom, e-squared en e-prom en het is een opvolger van EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory). EEPROM is een door de gebruiker te wijzigen geheugen dat constant kan worden gewist en opnieuw kan worden geprogrammeerd door gebruikers door het aanleggen van hoger dan normale elektrische spanning die extern of intern wordt gegenereerd. De originele EPROM moest uit het systeem worden verwijderd om het geheugen en de programmering te wissen, terwijl de EEPROM niet hoefde te worden verwijderd voor wissen en programmeren.

De dominante eigenschap van EEPROM is dat gegevens één byte per keer in het systeem kunnen worden ingevoerd en gewist, waardoor de programmeur volledige controle heeft over welke gegevens worden ingevoerd. Deze methode duurt echter lang omdat elke gegevens worden ingevoerd en byte by byte wordt gewist. EEPROM-systemen kunnen ook via patches worden bijgewerkt en worden meestal gebruikt om het BIOS (Basic Input Output System) van de computer vast te houden. Moderne EEPROM's hebben de one-byte-functie verlaten en zijn overgeschakeld naar het gebruik van multi-bytepaginabewerkingen; ze hebben echter nog steeds een beperkte levensduur (het aantal keren dat de ROM opnieuw kan worden geprogrammeerd). De EEPROM-technologie werd gebouwd door George Perlegos in 1978 bij Intel voor de Intel 2816.

FlashROM is een type EEPROM; het wordt echter geen EEPROM genoemd en wordt beschouwd als een afzonderlijk type geheugen. Wikipedia definieert FlashROM als "een universeel flash-programmeerhulpprogramma dat wordt gebruikt voor het detecteren, lezen, verifiëren, wissen of schrijven van BIOS-chips in DIP-, PLCC-, SOIC-, TSOP- of BGA-pakketten." Het wordt vaak gebruikt om firmwareafbeeldingen te flitsen (dwz BIOS of coreboot) naar een bestaande firmware voor back-up. Het is vrije software en is beschikbaar onder de GNU General Public License-versie 2. FlashROM wordt uitgevoerd vanuit gebruikersruimte en vereist meestal superuser-rechten. Het heeft de mogelijkheid om meer dan 300 flash-chips, 220 chipsets, 401-moederborden, 50 PCI-apparaten, 12 USB-apparaten en diverse parallelle / seriële poorten en USB-apparaten te ondersteunen. Het kan ook kruislings knipperen en flitsen ondersteunen.

FlashROM gebruikt het Flash-geheugen, een niet-vluchtig geheugen dat in computers wordt gebruikt om gegevens op te slaan. Het kan gemakkelijk worden gewist en elektrisch worden geprogrammeerd. Er zijn twee typen Flash-geheugen: NAND en NOR. Deze zijn genoemd naar de NAND- en NOR-poorten omdat de afzonderlijke flash-geheugencellen soortgelijke kenmerken vertonen als deze poorten. NAND-type flash-geheugen maakt het mogelijk het geheugen te verdelen in blokken, waarbij het geheugen wordt geschreven en gewist in blokken of pagina's en is meestal kleiner dan het hele apparaat, waardoor het sneller wordt om gegevens in het geheugen te schrijven en te wissen. Met het type NOR-type kan één enkel computergewicht onafhankelijk worden geschreven en gelezen. Omdat de geheugenblokken werken als één blok voor wissen, terwijl gegevens toch op byte-niveau kunnen worden geschreven, heeft flash een aanzienlijk voordeel ten opzichte van de EEPROM. Flash wordt ook als beter beschouwd omdat het minder stroom verbruikt, duurzamer is en overmatige hitte en druk kan overleven.

Zowel de EEPROM als Flash worden beide op de computer gebruikt, afhankelijk van het bedrijf dat het systeem ontwerpt. Hoewel Flash een type EEPROM is, is het aanzienlijk verschillend in termen van schrijven en wissen van gegevens uit het geheugen.

Vorige Artikel

Het verschil tussen Whiskey en Bourbon

Volgende Artikel

Het verschil tussen tafelzout en koosjer zout