Verschil tussen efficiëntie en effectiviteit | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen efficiëntie en effectiviteit
Belangrijk verschil: Efficiëntie is de staat of kwaliteit van bekwaam zijn in prestaties. Effectiviteit is de mate waarin iets succesvol is in het produceren van een gewenst resultaat.

Efficiëntie en effectiviteit zijn twee woorden die vaak verward zijn met hun betekenissen en connotaties. Ze klinken vergelijkbaar en beginnen met dezelfde letter, maar betekenen iets anders. Ze worden beide vaak gebruikt in managementtermen.

Efficiëntie, beschrijft de mate waarin tijd, moeite of kosten goed worden gebruikt voor de beoogde taak of doel. Het verwijst naar het op de juiste manier doen van dingen. Het is een meetbaar concept; het kan kwantitatief bepaald worden door de verhouding van output tot input. Efficiëntie is alles gericht op het proces en er wordt belang gehecht aan de 'middelen' om dingen te doen. Efficiëntie is gebaseerd op het principe van de huidige staat. Dus nadenken over de toekomst, het toevoegen of verwijderen van middelen kan de huidige efficiëntie schaden. Er is veel discipline en hard werken vereist om efficiënt te zijn. Dit helpt inflexibiliteit in het systeem op te bouwen. Efficiëntie heeft alles te maken met het goed doen van dingen; het vereist documentatie en herhaling van dezelfde stappen. Hoewel het op dezelfde manier keer op keer herhalen van hetzelfde wordt beschouwd als innovatie ontmoedigen. Het voorkomt fouten en fouten. Efficiëntie wordt beschouwd als de prestatie-indicator van elke organisatie.

In wetenschappelijke termen wordt efficiëntie gedefinieerd als de verhouding tussen nuttig werk van een machine en de energie die eraan wordt gegeven. Het wordt uitgedrukt in percentage. Het wordt gebruikt om de elektrische, mechanische en thermische efficiëntie te berekenen. In de economie is efficiëntie de algemene term om de hoeveelheid ongewenste functies vast te leggen; marktefficiëntie is de mate waarin een bepaalde markt lijkt op het ideaal van een efficiënte markt.

Effectiviteit wordt gedefinieerd als het vermogen om een ​​gewenst resultaat te produceren. Wanneer iets als effectief wordt beschouwd, betekent dit dat het een verwacht resultaat heeft of een diepe, levendige indruk wekt. De oorsprong van het woord 'effectief' komt van het Latijnse woord effectīvus, wat creatief of productief betekent. Het betekent de juiste dingen doen. Het meet constant als de werkelijke output de gewenste output bereikt. Het richt zich op het bereiken van het einddoel. Effectiviteit gelooft in het behalen van het einddoel en houdt daarom rekening met variabelen die in de toekomst kunnen veranderen. Het gelooft in een langetermijnstrategie en is dus beter aanpasbaar aan elke verandering in de omgeving. Het moedigt innovatie aan omdat het van mensen vraagt ​​out-of-the-box te denken, wat helpt op de verschillende manieren waarop ze het gewenste doel kunnen bereiken. Het draait allemaal om het behalen van succes, dus een paar fouten en vergissingen doen er niet toe. Het richt zich niet op de middelen die worden besteed om het gewenste effect te bereiken. Het enige dat telt is de prestatie.

Effectiviteit wordt gebruikt in de wetenschap en wiskunde, de volgende zijn enkele voorbeelden:

  • Bij warmteoverdracht is effectiviteit een maat voor de prestaties van een warmtewisselaar bij gebruik van de NTU-methode.
  • In de geneeskunde heeft de effectiviteit betrekking op hoe goed een behandeling in de praktijk werkt, gemeten in klinische onderzoeken of laboratoriumstudies.
  • In management heeft effectiviteit te maken met het krijgen van de juiste dingen gedaan.
  • In menselijke computerinteractie wordt effectiviteit gedefinieerd als 'de nauwkeurigheid en volledigheid van de taken van een gebruiker tijdens het gebruik van een systeem'.

Met de consumenten geconfronteerd met een toenemend aantal keuzes, effectiviteit en efficiëntie, beide zijn belangrijk. Om een ​​succesvolle organisatie te zijn, moet er een balans zijn tussen effectiviteit en efficiëntie.

Vergelijking tussen efficiëntie en effectiviteit:

rendement

effectiviteit

Definitie

Het is de staat of kwaliteit van bekwaam zijn in prestaties.

Het is de mate waarin iets succesvol is in het produceren van een gewenst resultaat; succes.

overtuigingen

Het gaat erom de dingen goed te doen.

Het gaat over het doen van goede dingen.

Focus

Het richt zich op het proces of de bronnen.

Het richt zich op het bereiken van het eindresultaat.

het denken

Het is beperkt tot de huidige staat.

Het gaat om langetermijndenken.

Vorige Artikel

Verschil tussen Dynamische Microfoon en Condensatormicrofoons

Volgende Artikel

Het verschil tussen Miss World en Miss Universe