Verschil tussen efficiëntie en productiviteit | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen efficiëntie en productiviteit
Belangrijk verschil: Efficiëntie is het vermogen om iets te doen of iets te produceren zonder verspilling van materialen, tijd of energie. Het is de kwaliteit of mate van efficiënt zijn. Productiviteit is de snelheid waarmee goederen worden geproduceerd of het werk wordt voltooid.

Efficiëntie en productiviteit zijn twee belangrijke concepten in de economie. Beide concepten hebben betrekking op het verbeteren van de productie in elk bedrijf dat zich bezighoudt met productie, landbouw of de dienstensector van de economie. Dit artikel helpt om het verschil tussen de twee woorden te benadrukken.

Productiviteit is de verhouding tussen output en input in productie. Het is een maat voor efficiëntie in productie. Productiviteit verwijst naar wanneer iets wordt geproduceerd, hoeveel wordt geproduceerd en in hoeveel tijd. Kwaliteit en verspilling zijn geen belangrijke factoren, maar de hoeveelheid is. Het richt zich alleen op productie. Economisch welzijn is een kenmerk van productie. Het richt zich direct of indirect om aan de menselijke behoeften te voldoen. De graad van economische groei is de mate waarin aan de behoeften wordt voldaan. De bevrediging van behoeften komt van de waren die worden geproduceerd. De behoefte neemt ook toe als de kwaliteits- en prijsverhouding verbetert, ook tegen lagere kosten.

Door de kwaliteit en prijs van het product te verbeteren, wordt de productie verhoogd. Het economische welzijn neemt toe door de groei van het inkomen naarmate de productie toeneemt. De belangrijkste vormen van productie zijn marktproductie, openbare productie en productie in huishoudens. Marktproductie is de belangrijkste bron van economisch welbevinden en daarom van groot belang voor de economie. Productiviteit in dit economische systeem is het belangrijkste kenmerk en een essentiële bron van inkomsten.

Productiviteitsmaatregelen kunnen in de hele economie worden onderzocht of per bedrijfstak worden bekeken om de trends in arbeidsgroei, loonniveaus en technologische verbetering te onderzoeken. Productiviteitswinst is erg belangrijk voor de economie omdat ze ons in staat stellen meer te bereiken met minder. Kapitaal en arbeid zijn beide schaarse middelen, dus het maximaliseren van hun impact is altijd een centrale zorg van het moderne bedrijfsleven. Productiviteitsverbeteringen zijn te danken aan technologische vooruitgang, zoals computers en het internet, supply chain- en logistieke verbeteringen, en verhoogde vaardigheidsniveaus binnen het personeelsbestand. Productiviteit wordt door veel economen gemeten en gevolgd als een aanwijzing voor het voorspellen van toekomstige niveaus van bbp-groei.

Effectiviteit wordt beschreven als de tijd, moeite of kosten die goed worden gebruikt voor de taak. Volgens Wikipedia wordt het vaak gebruikt voor het specifieke doel van het doorgeven van het vermogen van een specifieke toepassing van inspanning, die wordt gebruikt om een ‚Äč‚Äčspecifieke uitkomst effectief te produceren met een minimale hoeveelheid of hoeveelheid afval, kosten of moeite. Het is een meetbaar concept, dat wordt bepaald door de verhouding tussen output en input. Het resultaat is dat het wordt uitgedrukt in een percentage van wat ideaal zou kunnen worden verwacht, zoals in 100% voor ideale gevallen.

Effectiviteit heeft alles te maken met het goed doen van dingen. Het is gebaseerd op het principe dat de selectie van objecten voor een proces net zo belangrijk is als de kwaliteit van dat proces. Het voorkomt fouten en fouten. Het is gebaseerd op het denken over het heden, en niet in de toekomst, wat kan resulteren in geen innovatie. Bij efficiëntie gaat het erom zich op het proces te concentreren en wordt er belang gehecht aan de 'middelen' om dingen te doen. Efficiëntie wordt beschouwd als de prestatie-indicator van elke organisatie.

Productiviteit meet de uitvoer tegen de vereiste ingangen terwijl het rendement de uitgang meet met de verwachte standaarduitgang.

Vergelijking tussen efficiëntie en productiviteit:

rendement

produktiviteit

Definitie

Het is het vermogen om iets te doen of iets te produceren zonder verspilling van materialen, tijd of energie.

Het is de snelheid waarmee goederen worden geproduceerd of het werk wordt voltooid.

Meting

Het is de maatstaf voor verspilling in een systeem.

Het is de maat voor de output die wordt geproduceerd door een eenheid input.

Productie

Het is hoeveel men in een bepaalde hoeveelheid tijd met hulpbronnen produceert.

Het is de hoeveelheid tijd die iemand besteedt aan productieve taken.

Hangt af van

Het hangt af van de kwaliteit.

Het hangt gewoon af van de productie.

Vorige Artikel

Verschil tussen auteur en coauteur

Volgende Artikel

Verschil tussen HTC First en Samsung Galaxy S4