Verschil tussen Kinematica en Dynamics | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen Kinematica en Dynamics
Belangrijk verschil: Kinematica geeft je de waarden van verandering van objecten, terwijl dynamiek de redenering achter de verandering in de objecten zal bieden.

Kinematica en dynamica zijn twee takken van Klassieke Mechanica die zich bezighoudt met de beweging van deeltjes. Deze twee takken spelen een belangrijke rol op het gebied van robotica en werktuigbouw.

Kinematica is de studie die de beweging van deeltjes van de ene plaats naar de andere beschrijft en hoe de objecten of het systeem van objecten bewegen zonder rekening te houden met de kracht die erop wordt uitgeoefend. Het wordt vaak 'geometrie van beweging' genoemd en wordt ook in de astrofysica gebruikt om onder de beweging van hemellichamen te bewegen. Kinematica bestudeert de trajecten van punten, lijnen en andere geometrische objecten en hun differentiële eigenschappen zoals snelheid en versnelling.

De studie van de kinematica kan vaak worden ontworpen en opgelost als een puur wiskundige functie, wat betekent dat het niet vraagt ​​"hoe veranderde de snelheid van het lichaam?" maar eerder: "door hoeveel veranderde het?"

De studie van dynamica gaat hand in hand met de studie van kinematica, omdat het gaat over de kracht die op beweging inwerkt. Het probeert de krachten te begrijpen die het object of de lichamen van het object in beweging brengen. Bij het bestuderen van dynamica onderzoeken onderzoekers hoe een fysiek systeem zich in de loop van de tijd kan ontwikkelen of veranderen en de oorzaken van die veranderingen kunnen bestuderen. De studie van de dynamiek vraagt ​​liever: "waarom veranderde de snelheid" en "hoe kan dit het object in de toekomst beïnvloeden".

Kortom, kinematica geeft je de waarden van verandering, terwijl dynamiek de redenering erachter zal geven.

Vergelijking tussen Kinematics en Dynamics:

Kinematica

dynamica

Definitie

Een onderzoek dat de beweging beschrijft van punten, lichamen (objecten) en systemen van lichamen (groepen objecten) zonder rekening te houden met de oorzaken van beweging

Een onderzoek naar krachten en koppel en het effect op beweging

Studiegebied gebruikt in

Toegepaste wiskunde, robotica, werktuigbouw, robotica, biomechanica en astrofysica

Toegepaste wiskunde, werktuigbouwkunde

eigenschappen

Bezorgd over de eigenschappen van alleen beweging, zoals snelheid, verplaatsing en versnelling

Bezorgd over de analyse van de krachten die op een bewegend lichaam werken

Afbeelding met dank aan: physics-help.info, solvephysics.com

Vorige Artikel

Het verschil tussen Yoga en Power Yoga

Volgende Artikel

Verschil tussen NAFTA en CAFTA