Het verschil tussen kennis en wijsheid | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Het verschil tussen kennis en wijsheid
Belangrijk verschil: Kennis is het feit van iets weten. Het is een algemeen begrip van of vertrouwdheid met een onderwerp, plaats, vaardigheden, informatie of situatie. Aan de andere kant is wijsheid een element van persoonlijk karakter dat iemand in staat stelt om de wijzen van de onverstandigen te onderscheiden.

Dictionary.com definieert kennis als:

 • Kennismaking met feiten, waarheden of principes, vanaf studie of onderzoek; algemene eruditie: kennis van veel dingen.
 • Bekendheid of conversatie, zoals bij een bepaald onderwerp of tak van leren: Kennis van de boekhouding was noodzakelijk voor de taak.
 • Kennismaking of bekendheid door het zien, beleven of rapporteren: kennis van de menselijke natuur.
 • Het feit of de staat van weten; de perceptie van feit of waarheid; duidelijke en zekere mentale angst.
 • Bewustzijn, als feit of omstandigheid: hij had kennis van haar geluk.

Kennis is de accumulatie van feiten en het zijn de gegevens die men heeft verzameld door te leren of te ervaren. Het is de informatie en het begrip dat men door het onderwijs krijgt. In de filosofie wordt de studie van kennis epistemologie genoemd, waarin de filosoof Plato op beroemde wijze kennis definieerde als 'gerechtvaardigd waar geloof'. Het vermeldt het bevel om te weten dat een gegeven propositie waar is, men moet niet alleen de relevante ware propositie geloven, maar men moet ook een rechtvaardiging hebben om dit te doen. Synoniemen omvatten: informatie, bewustzijn en begrip.

Er zijn enkele leuke citaten over Kennis:

"Wees altijd nieuwsgierig! Want kennis zal je niet verwerven: je moet het verwerven ". ~ Sudie Back

"Kennis wordt opgedaan door te leren; vertrouw op twijfel; vaardigheid door oefening; en liefde door liefde ". ~ Thomas S. Szasz

"Informatie is geen kennis". ~ Albert Einstein

"Kennis is macht".

"Als je kennis hebt, laat anderen er kaarsen in steken".

Dictionary.com definieert widom als:

 • De kwaliteit of de staat om wijs te zijn; kennis van wat waar of juist is in combinatie met rechtvaardig oordeel over actie; scherpzinnigheid, onderscheidingsvermogen of inzicht.
 • Wetenschappelijke kennis of leren: de wijsheid van de scholen.
 • Wijze uitspraken of leringen; voorschriften.
 • Een wijze act of een gezegde.

Wijsheid is een element van persoonlijk karakter dat iemand in staat stelt om de wijzen van de onverstandigen te onderscheiden. Het is het vermogen om relevante kennis op een inzichtelijke manier toe te passen, vooral op andere situaties dan die waarin de kennis is opgedaan. Wijsheid is ook het vermogen om geestelijke waarheden te kennen en toe te passen.

Kortom, wijsheid wordt ontwikkeld en kennis wordt verkregen. De basisdefinitie van wijsheid is het juiste gebruik van kennis. Wijsheid is het vermogen om alles te herkennen en te beoordelen; welke aspecten van de kennis waar, juist, duurzaam en toepasbaar zijn in jouw leven. Het is het vermogen om die kennis toe te passen op het grotere schema van het leven. Het is ook het vermogen om een ​​beslissing te nemen op basis van de combinatie van ervaring en intuïtief. Synoniemen omvatten: scherpzinnigheid, zintuig, verlichting.

Er zijn enkele leuke citaten over Wijsheid:

"Een van de moeilijkste beslissingen die je ooit zult nemen ~ is kiezen of je wegloopt of harder probeert!"

"De wereld bestaat uit positieve energie - om positieve energie aan te trekken in je leven. Begin met het afgeven van positieve energie! "

"Als je jezelf niet als een winnaar ziet, kun je niet als een winnaar spelen". ~ Zig Ziglar

"Blijf jezelf. Iedereen is bezet". ~ Oscar Wilde

"Het is niet zozeer wat je zegt dat telt, het is hoe je mensen het gevoel geeft".

Dit zijn de hoogtepunten van kennis en wijsheid:

 • Kennis kent het verschil tussen goed en kwaad; Wijsheid is kiezen voor degene die minder pijn zal doen.
 • Kennis weet dat fouten deel uitmaken van het leven; Wijsheid maakt niet tweemaal dezelfde fout.
 • Kennis kent het verschil tussen slim en dom zijn; Wijsheid is dat je soms, als je slim wilt zijn, er stom uit kunt zien.
 • Kennis weet hoe je je geld moet beheren, budgetteren, uitgeven, sparen; Wijsheid begrijpt hoe geld de kwaliteit van je leven en je toekomst beïnvloedt.

Kennis manifesteert zich in elke situatie door middel van wijsheid. Als iemand kennis mist, zal hij ook wijsheid missen. De twee gaan hand in hand. "Vergis je nooit kennis voor wijsheid. Een helpt je om de kost te verdienen; de andere helpt je om een ​​leven te maken. "~ Sandra Carey

Vorige Artikel

Het verschil tussen Yoga en Power Yoga

Volgende Artikel

Verschil tussen NAFTA en CAFTA