Verschil tussen kVa en kW | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen kVa en kW
Belangrijk verschil: kVa en kW zijn vermogensfactoren. kVa is een eenheid van ogenschijnlijke macht, die bestaat uit echte en re-actieve krachten, terwijl kW een eenheid is van alleen werkelijk vermogen.

De elektrische apparaten en machines geven de eenheden weer in kVa en kW, dit zijn elektrische eenheden en nominale waarden die over het algemeen worden gebruikt om de stroomvereisten en -verbruiken aan te geven. De eenheid kVa en kW zijn verschillend in AC (Alternate Current) en DC (gelijkstroom); dat is in AC de kVa moet worden geconverteerd, terwijl in DC het niet hoeft te worden geconverteerd.

kVa is een product van kV (kilo-volt) en ampère. De waarden zijn 1000 ampère. Kort gezegd staat het bekend als 'schijnbare kracht' van een specifiek circuit en apparaten in een elektrisch systeem. Het is het product van schijnbare en echte machtsfactoren. Een term verwijst over het algemeen naar het schijnbare vermogen dat de absolute waarde van het complexe vermogen is, (S) en is gelijk aan het product van de volt en ampère. De hoeveelheid kVa die daadwerkelijk wordt gebruikt voor het doen van werk is minder, en de rest van het bedrag omvat de overtollige stroom.

kW is algemeen bekend als 'echte kracht', voor bepaalde schakelingen in de elektrische systemen. Het is gewoon de hoeveelheid daadwerkelijke macht die geldig werk doet. De kW-oplossing vereist een extra variabele die de Power-factor (PF) wordt genoemd en die blijft schommelen volgens de verschillende elektrische apparaten. Eén kW is gelijk aan 1000 watt. Een apparaat of machines gebruikt minder hoeveelheid kW, wanneer de spanning niet in fase is met die van de stroom.

De associatieve formules en conversies gebruikt in kVa en kW zijn:

  • VA = Voltage x Ampère
  • Watts = Voltage (root-mean-squared) x Amps (root-mean-squared) x Power Factor (PF) (een driefasenschakeling zou de spanning vermenigvuldigen met de vierkantswortel van 3 of ongeveer 1.732).

De relatie tussen de drie (kVA, kW en Power Factor) wordt wiskundig beschreven als:

  • kW = kVA x Power Factor;
  • kVA = kW / Power Factor;
  • Vermogensfactor = kW / kVA

In DC-circuits is de arbeidsfactor mathematisch onbelangrijk, omdat deze in eenheid is. Vandaar dat het wordt uitgedrukt als:

  • kW = kVA = Volt x Stroom x 1 = Volt x Stroom

Vergelijking tussen kVa en kW:

kVa

kW

Zij zijn

kVa is de eenheid van schijnvermogen, die echte en re-actieve kracht omvat.

kW is de eenheid met alleen werkelijk vermogen.

Betekent

kVa is kilo Volt ampère

kW is kilowatt

Verwijzen naar

kVa verwijst naar het enige deel dat beschikbaar is om te werken.

kW is de hoeveelheid vermogen die in staat is om te werken.

conversie

  • 1 kVa = 0,8 kW
  • 1 kW = 1,25 kVa

Termijn van toepassing in landen

kVa wordt meestal gebruikt bij het verwijzen naar de generatoren in de meeste andere landen dan de VS in de wereld.

KW wordt meestal gebruikt bij het verwijzen naar de generatoren in de Verenigde Staten.

Vorige Artikel

Het verschil tussen Yoga en Power Yoga

Volgende Artikel

Verschil tussen NAFTA en CAFTA