Verschil tussen recht en theorie | Verschil Tussen | nl.natapa.org

Verschil tussen recht en theorie
Belangrijk verschil: Recht en theorie zijn twee termen die vaak worden gebruikt in de context van wetenschappelijke terminologie. Het belangrijkste verschil tussen een wet en een theorie is dat een theorie de redenering achter iets dat in de natuur voorkomt probeert uit te leggen, terwijl wetenschappelijke wetten slechts beschrijvende verslagen zijn van hoe iets in de natuur voorkomt.

Recht en theorie zijn twee termen die vaak worden gebruikt in de context van wetenschappelijke terminologie. Een wet verwijst voornamelijk naar een verklaring die door de wetenschappelijke gemeenschap over het algemeen als een feit wordt beschouwd. De reden waarom de wet waar is, is misschien niet bekend, maar het feit dat het is, is duidelijk zichtbaar.

Bijvoorbeeld: Newton's Law of Gravity, waarin wordt gesteld dat alle objecten in het universum door elkaar worden aangetrokken en daarom waarschijnlijk elkaar met een kracht, dat wil zeggen de zwaartekracht, naar zich toe trekken. De wet wordt als waar beschouwd en als een feit beschouwd omdat het kan worden waargenomen, d.w.z. alles dat in de lucht wordt gegooid valt terug naar de aarde. De reden hiervoor wordt niet vermeld, noch verklaard door de wet. De wet stelt alleen dat het object elke keer op de aarde valt. Daarom moet het waar zijn.

Sindsdien hebben andere wetenschappers de reden bestudeerd waarom de objecten op de manier vallen die ze doen. Deze wetenschappers hebben geprobeerd de redenering achter de wet te verklaren. Deze poging tot redeneren staan ​​bekend als 'Theorieën'.

Bijvoorbeeld: Einstein's Theory of Gravity, die bedoeld was om uit te leggen hoe en waarom de zwaartekracht werkte, een verklaring die niet adequaat werd behandeld door Newtons wet van de zwaartekracht. Newtons wet van zwaartekracht verklaarde alleen maar dat het zo was en hoe.

Een wetenschappelijke theorie is in wezen een soort verklaring voor de manier waarop dingen in het universum plaatsvinden. Het biedt een verklaring die consistent is met de wetenschappelijke methode, en het voldoet ook aan de criteria die de moderne wetenschap vereist. Er kan ook worden gezegd dat theorieën zijn getest en hypothesen zijn gebleken, die worden bevestigd door observatie en experimenten.

Een theorie is alleen geldig tot het moment dat er bewijs is om het te weerleggen. Zodra dat bewijs is gevonden, is de theorie niet bewezen en is het niet langer geldig. Een nieuwe theorie zou dan gevormd worden, rekening houdend met het nieuwe bewijsmateriaal over de kwestie.

Het belangrijkste verschil tussen een wet en een theorie is dat een theorie de redenering achter iets dat in de natuur voorkomt probeert uit te leggen, terwijl wetenschappelijke wetten slechts beschrijvende verslagen zijn van hoe iets in de natuur voorkomt. Vandaar dat de wetgeving beperkt is en alleen in bepaalde gevallen kan worden toegepast. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat wetten altijd waar zijn, terwijl mensen altijd proberen om theorieën te weerleggen.

Vorige Artikel

Het verschil tussen Yoga en Power Yoga

Volgende Artikel

Verschil tussen NAFTA en CAFTA